0495 632 033
Lettergrootte: A A A
Contact

Over ons

De Pinnenhof is een multifunctioneel gemeenschapshuis, centraal gelegen achter de kerk in Nederweert. De accommodatie is een ontmoetingsplaats voor jong en oud en biedt daarnaast een ‘thuis’ voor tal van lokale verenigingen. Tevens worden er regelmatig activiteiten en evenementen georganiseerd: van gezellige kien- en kaartavonden tot muzieklessen en diverse cursussen. Ook voor privé aangelegenheden, bijvoorbeeld een (trouw)feest of een uitvaart-afscheidsdienst in combinatie met een koffietafel, is De Pinnenhof een uitstekende accommodatie. 

Geschiedenis van De Pinnenhof

‘De Pinnenhof’ ontleent zijn naam aan de turfwinning van weleer. Turfstekers trokken soms dagenlang naar verafgelegen turfgronden om daar met hard werken een schamele broodwinning te vinden. Om enigszins bij de tijd te blijven, werd een turf gebruikt waar een pin in geslagen werd voor elke dag die verstreken was.
De oorspronkelijke namen van de diverse zalen in De Pinnenhof vinden dan ook logischerwijs hun oorsprong in deze noeste arbeid. Zo stond de grote zaal bekend als de Pieëlzaal en werd het podium ook wel Heuvele genoemd. De grote en kleine kelder kregen respectievelijk de naam Slenk en Kwaagt. Het café was bekend onder de naam Törrefhook. Verder waren er nog zalen met de namen Schrank, Stiepel en Mösseblaak. Inmiddels worden deze namen veel minder gebruikt, maar in de volksmond hoort u ze wellicht nog wel nog vaker voorbij komen.

Toekomstplannen

In maart 2021 nam de gemeente Nederweert De  Pinnenhof over. De overname is een tijdelijke interventie om het gemeenschapshuis straks weer gezond over te dragen aan een nieuw bestuur. Gemeente, personeel en gebruikers bouwen samen aan een vernieuwde multifunctionele accommodatie voor alle verenigingen in Nederweert. Hiervoor zijn werkgroepen opgericht bestaande uit leden van verenigingen die meedenken over waar het gebouw aan moet voldoen, op welke wijze nieuwe (jeugd) verenigingen aangetrokken kunnen worden, hoe de toekomstige programmering eruit ziet en welke sponsoren voor financiële daadkracht kunnen zorgen. Zo ontstaat er een multifunctionele accommodatie in Nederweert van, voor en door gebruikers.

Onze Missie

MFA De Pinnenhof is een organisatie die laagdrempelig en betaalbaar onderdak biedt aan verenigingen en sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties. En samen met en voor huurders en bezoekers activiteiten ontplooit voor de inwoners van Nederweert en de directe omgeving.  
Het is een centrale ontmoetingsplaats voor jong en oud waar iedereen welkom is en zich thuis voelt zonder enig onderscheid te maken en waar iedereen met respect wordt behandeld. 
Ontmoeting, verbinding, (zelf)ontplooiing, creativiteit en gezelligheid zijn de belangrijkste kernbegrippen op basis waarvan activiteiten met een hoge diversiteit geïnitieerd, gefaciliteerd en georganiseerd worden. 

Onze Visie

MFA De Pinnenhof is altijd open en er wordt gestreefd naar een 100% bezetting. De accommodatie heeft een flexibele inrichting, die snel aanpasbaar is aan omstandigheden een diversiteit aan activiteiten. Er zijn geen zware financieringslasten waardoor de exploitatie duurzaam is. De Pinnenhof is een goed georganiseerd, modern en efficiënt gebouw. De activiteiten worden samen met vrijwilligers ontwikkeld en uitgevoerd, indien nodig ondersteund door professionals. De exploitatie en facilitering van activiteiten vindt zoveel mogelijk plaats door en met plaatselijke ondernemers. Er is een actief vrijwilligers- en sponsorenbeleid en er wordt frequent én op een begrijpelijke en transparante manier via moderne kanalen gecommuniceerd.

Contact

Wenst u zelf een activiteit of evenement te organiseren bij De Pinnenhof? Er zijn veel mogelijkheden. Maar één ding is zeker: Bij De Pinnenhof is de organisatie van uw activiteit in goede handen. Vul ons aanvraagformulier in of neem contact met ons op. Voor direct telefonisch contact met onze beheerder Will Donkers, bel: 06 - 114 61 042.