0495 632 033
Lettergrootte: A A A
Contact

Nederweert werkt als één team aan het gemeenschapshuis van morgen

De nieuwe Pinnenhof is weer een stap dichterbij

Nederweert heeft weer belangrijke stappen gezet op weg naar de nieuwe MFA De Pinnenhof. Samen met de lokale gemeenschap zijn de wensen voor een efficiënt en comfortabel gebruik van de multifunctionele accommodatie in kaart gebracht en geoptimaliseerd. Tot de aanbesteding worden alle betrokkenen (gebruikers, adviseurs, gemeente en exploitatiestichting) nauw betrokken bij het ontwerpproces. Eind april, begin mei presenteert de projectleider de aanpassingen aan een brede groep gebruikers. Zij worden dan bijgepraat over de laatste stand van zaken en mogen hun input geven voor de volgende fase.  

Een belangrijke voorwaarde voor de omvorming van De Pinnenhof tot een multifunctionele accommodatie is de formatie van een nieuw stichtingsbestuur. Vanuit de gemeenschap zijn enkele enthousiaste en betrokken vrijwilligers opgestaan die samen de kar gaan trekken van stichting MFA De Pinnenhof. Daarnaast is de gemeente Nederweert deze maand voor het symbolische bedrag van 1 euro formeel eigenaar geworden van het gebouw. Vanaf 2025, als het nieuwe multifunctioneel ontmoetingscentrum klaar is voor gebruik, wordt het door de gemeente verhuurd aan de exploitatiestichting. De exploitatiestichting zal dan als hoofdhuurder optreden en onderverhuren aan alle andere gebruikers.

De inspanningen tot dusver

Sinds de gemeente in maart 2021 de exploitatie van de Pinnenhof overnam is er in Nederweert heel veel gebeurd. Onder begeleiding van een denktank gingen vier werkgroepen aan de slag met de plannen voor een nieuw, sociaal-cultureel centrum. Enkele tientallen vrijwilligers houden zich vanaf die tijd bezig met de bouw en inrichting, de sponsoring, programmering en pr en communicatie. In het najaar van 2021 mochten verenigingen en maatschappelijke organisaties hun wensen kenbaar maken voor het gebruik en de inrichting van de vernieuwde , duurzame accommodatie. De belangrijkste stap werd in december vorig jaar gezet, toen de gemeenteraad 7,8 miljoen euro beschikbaar stelde en de kaders voor de exploitatie van de nieuwe MFA vaststelde. In ruil daarvoor worden met de gemeenschap in Nederweert goede afspraken gemaakt over het bestuur, het beheer en de exploitatie van het gebouw. Ook wordt er een plan gemaakt voor tijdelijke huisvesting zodat de huidige gebruikers van De Pinnenhof straks tijdens de bouw hun activiteiten gewoon kunnen voortzetten.  

Samen maken we De Pinnenhof 

Projectwethouder Carla Dieteren is vol lof over de samenwerking met de gemeenschap. “Die had niet beter kunnen verlopen. We doen het écht samen. Dat maakt heel veel energie en enthousiasme los en leidt tot plannen die nauw aansluiten bij de wensen van gebruikers. Plannen met een aanzuigende werking, zo hebben we gemerkt. Sinds we bezig zijn met de toekomst van De Pinnenhof, hebben zich ook weer nieuwe geïnteresseerde huurders gemeld. De afgelopen maanden hebben we alle wensen vertaald naar een optimale bezetting en inrichting van het gebouw. De basis voor het uiteindelijke ontwerp.”

Nieuwe thuisbasis

Vanaf volgende maand gaat de gemeente alle wensen en eisen voor de MFA vastleggen in een bouwplan. Daarna gaat de voorbereiding van de aanbesteding van start. Nadat het Pinnenhofgedeelte van het gebouw is gesloopt, kan in 2024 de schop de grond in. De huidige Pinnenhof maakt dan, samen met de bibliotheek, plaats voor een modern, cultureel-maatschappelijk centrum met optimale voorzieningen die geschikt zijn om te werken en ontmoeten en om bijeenkomsten en evenementen te organiseren.
 
Naast de verenigingen uit Nederweert krijgen diverse maatschappelijke instellingen een plek in De Pinnenhof. Denk aan PSW, Algemeen Maatschappelijk Werk, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de Huiskamer, het RICK en Same Ein, een initiatief van tien samenwerkende partners dat inwoners helpt bij allerlei ondersteuningsvragen.    

Het gaat écht gebeuren

Wethouder Dieteren: “De nieuwe Pinnenhof wordt het maatschappelijke en culturele hart van Nederweert, de plaats waar iedereen elkaar makkelijk kan ontmoeten en waar altijd wel iets te beleven valt. Met het huidige beheerderspaar Will Donkers en Gerry Kessels aan het roer zullen de nieuwe bestuursleden ontlast worden in de dagelijkse werkzaamheden. De positieve energie is nu al voelbaar. De Pinnenhof leeft! Het enthousiasme binnen Nederweert groeit nu mensen beseffen dat het niet bij mooie woorden blijft. Het gaat écht gebeuren, er komt iets nieuws.”


Tekst: Bas Poell
Foto: Nederweeert24