0495 632 033
Lettergrootte: A A A
Contact

Samen bouwen aan een thuis


Pin-update 4 - 18-10-2021

Beste Pinnenhof-betrokkene,

Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen rond gemeenschapshuis De Pinnenhof. Het Stichtingsbestuur en de denktank u via deze update over de voortgang.We zijn na de zomervakanties van iedereen weer voortvarend gestart. Vanaf heden ontvangt u deze Pinnenhof-update via de gemeente Nederweert maar namens de werkgroep Communicatie & PR van De Pinnenhof.

Plan van aanpak werkgroepen

De denktank en de voorzitters van de vier werkgroepen (Gebouw, Programmering, Sponsoring, Communicatie & PR) hebben op maandag 20 september de door de werkgroepen voorbereide plannen besproken. Het was een constructieve bijeenkomst waarin ook de afhankelijkheid tussen de werkgroepen uitgebreid aan bod kwam. De denktank en voorzitters zullen elkaar de komende tijd vaker gaan treffen om de samenhang en voortgang binnen de werkgroepen te borgen en tijdig te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Verbindingen

De werkgroep Gebouw heeft een grote klus te klaren. De werkzaamheden van de andere werkgroepen zijn daar nauw mee verbonden. Vanuit Sponsoring wordt gedacht aan het koppelen van namen van sponsoren aan zalen, om zo het commitment te vergroten.
Programmering kijkt naar mogelijke optredens en wat dat betekent voor o.a de grootte van een podium. Communicatie is aan de slag met een nieuwe frisse huisstijl, passend bij het gebouw.

Programma van Eisen

De werkgroep Gebouw levert binnenkort een eerste Programma van Eisen op met een aantal uitvoeringsscenario's. In de maanden november en december worden deze scenario's (interactief) besproken. met de werkgroepen, de besturen van verenigingen en de WWZPartners. Na verwerking van de opgehaalde input zal de werkgroep Gebouw begin 2022 een voorkeursscenario presenteren.

Verhalen bundelen

Deze maand publiceren we weer een nieuw verhaal op de website van De Pinnenhof en via andere lokale mediakanalen. Dit keer staat René Knapen, penningmeester van EHBO-vereniging Nederweert 'in the Pinnenhof-picture'. Wij wensen je alvast veel leesplezier!

Werkgroep Communicatie & PR

De werkgroepen die samen bouwen aan de vernieuwde Pinnenhof, zijn goed gevuld met leden van verenigingen. De werkgroep communicatie & PR is bezig expertise binnen te halen om te komen tot vernieuwende ideeën. Daarover berichten we een volgende keer.

Tot zover deze update.

In opdracht van het stichtingsbestuur en de denktank,
De werkgroep Communicatie & PR