0495 632 033
Lettergrootte: A A A
Contact

Samen bouwen aan een thuis


Pin-update 5 - 1-12-2021

Beste Pinnenhof-betrokkene,

Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen rond gemeenschapshuis De Pinnenhof. Het stichtingsbestuur en de denktank informeren u via deze update over de voortgang. We hebben meters gemaakt in het 4e kwartaal 2021 maar zijn genoodzaakt even een pas op de plaats te maken.

Vaart

De vaart zit er goed in na de zomer. De vier werkgroepen presenteerden hun plan van aanpak.
De werkgroep Gebouw leverde een eerste Programma van Eisen met een aantal uitvoeringsscenario's op. De werkgroep Communicatie & PR schreef een communicatieplan. De werkgroep Sponsoring brainstormde over het 'aan de man' brengen van sponsorpakketten. En de werkgroep Programmering zette de contouren van een MFA-waardig programma op papier.

Verbindingen

Om alles in goede banen te leiden kwam de denktank een aantal keren bijeen. Zo werden de vier plannen van aanpak besproken om de verbinding tussen de werkgroepen te bewaken. Daarnaast bereidde de denktank een november-bijeenkomst met de leden van de vier werkgroepen voor.

Bijeenkomst werkgroepleden

Op 8 november hadden we een inspirerende avond waarbij met veel energie werd gesproken over Draagvlak, Communicatie & Eigenaarschap. Een MFA voor en door verenigingen gerund. Ook hebben de werkgroepen de plannen van aanpak gedeeld en zijn er door de werkrgoep Gebouw vier mogelijke scenario’s van de gebouwelijke indeling gepresenteerd.

Pas op de plaats en dan weer door

We spraken af op donderdag 2 december een vervolg te geven aan dit overleg met alle verenigingen. We zouden deze avond op interactieve wijze met alle verenigingen sparren over de de 'plussen en minnen' van de scenario's. Helaas zijn we door de verscherpte coronamaatregelen en de wijze waarop de deze avond willen invullen, genoodzaakt deze bijeenkomst te verplaatsen naar het begin van het nieuwe jaar.

Versterking

In de vorige update maakten we al bekend dat de werkgroep communicatie & PR bezig is expertise binnen te halen om te komen tot vernieuwende ideeën. Die expertise is gevonden in zes trainees van de gemeente Nederweert. Zij gaan het komende jaar voor de Pinnenhof aan de slag met de opdracht: Zichtbaar maken waar de vier werkgroepen aan werken. We wensen de trainees veel succes met hun opdracht!

Verhalen bundelen

In de maand november stonden de oud-bestuursleden Ton Rijken en Tjeu Lempens 'in the picture'. Het decemberverhaal is een eerbetoon aan Toon Berben, de eerste beheerder van de Pinnenhof. Samen met zoon Lei brengen we die begintijd tot leven.

Tot zover deze update.

In opdracht van het stichtingsbestuur en de denktank,
De werkgroep Communicatie & PR