0495 632 033
Lettergrootte: A A A
Contact

Samen bouwen aan een thuis


Pin-update 8 - 19-7-2022

Beste Pinnenhof-betrokkene,


Op donderdag 14 juli vond een bijeenkomst plaats met de denktank en de leden van de vier werkgroepen. Een goed moment om de stand van zaken op diverse terreinen met elkaar te delen. Het Stichtingsbestuur en de denktank informeren u via deze update over de voortgang.

Projectleider van start

Vanaf 14 juli is Dietmar Schrijnemakers van Macoo als aanvullend projectleider Pinnenhof gestart. Met zijn ervaring op het gebied van exploitatiemodellen voor gemeenschapshuizen en culturele centra richt hij zich de komende maanden op het uitwerken van de financiële vraagstukken. We zijn voornemens om het complete investeringsvoorstel aan te bieden voor besluitvorming in de raadsvergadering van dinsdag 20 december aanstaande.

Organogram

In haar laatste overleg sprak de denktank over de mogelijke samenwerkingsvorm voor de Pinnenhof. Op basis van de uitkomsten van dit overleg is een concept organogram opgesteld dat donderdag 14 juli aan de aanwezigen werd voorgelegd. Zaken als inspraak, aansprakelijkheid, tijdsinvestering, rol van maatschappelijke partners, invloed op financiële revenuen in relatie tot het vrijwilligersbeleid worden de komende tijd verder uitgewerkt.

Bouwscenario

Begin dit jaar hebben gebruikers van de Pinnenhof tijdens een inloopavond gereageerd op vier fictieve bouwscenario’s. Op basis van alle opgehaalde gegevens voorafgaand aan en tijdens deze avond, is de architect aan de slag gegaan met een voorkeursscenario. Dat zal uiteindelijk leiden tot een definitief ontwerp.

Verhalenbundel

'Die kolkende zaal, dat is en blijft sjiek', zo kopt het nieuwe Pinnenhofverhaal over het Kistkappe; het feest waarbij bezoekers samen op de maat van de muziek met pollepels op houten kistjes slaan. Wie er ooit tussen heeft gestaan, weet: Dat geeft een ongelofelijke bak herrie. Jos Willekens en Matthijs Kaan delen het geheim van deze succesformule.

Zomervakantie

De Pinnenhof is gesloten van zaterdag 13 t/m woensdag 31 augustus. U bent daarna weer van harte welkom.
Wij wensen u een hele fijne zomervakantie toe!

 

Tot zover deze update.

In opdracht van het stichtingsbestuur en de denktank,
De werkgroep Communicatie & PR