0495 632 033
Lettergrootte: A A A
Contact

Samen bouwen aan een thuis


Pin-update 2 - 28-06-2021

Beste Pinnenhof-betrokkene,

Wij houden u graag op de hoogte van de verdere ontwikkelingen rond gemeenschapshuis de Pinnenhof. De gebruikers van de Pinnenhof hebben aangegeven zelf voornemens te zijn een nieuwsbrief uit te gaan brengen, bestemd voor alle betrokkenen en geïnteresseerden. Tot die tijd informeert het nieuw geformeerde stichtingsbestuur en de denktank u via deze update over de voortgang.

Werkgroepen

Aan de oproep om mensen te werven voor de werkgroepen is goed gehoor gegeven. We kunnen van start! We trappen met de werkgroepen gezamenlijk af op zaterdag 3 juli in de Pinnenhof.

Denktank

De gebruikers gaven tijdens de bijeenkomst van 22 april jl. aan dat een denktank wenselijk is. De denktank zorgt voor samenhang tussen ideeën vanuit de werkgroepen én zorgt dat e.e.a. wordt gerealiseerd conform de gezamenlijk opgestelde visie en missie. Het bestuur van de Pinnenhof en vertegenwoordigers van de vier werkgroepen maken deel uit van de denktank.

1 Loket Wonen-Welzijn-Zorg 

Wonen-Welzijn-Zorg’ de draad weer opgepakt. Onze gezamenlijke intentie is om onze dienstverlening voor de inwoners van Nederweert, samen een slag verder te brengen. Dit doen we met de bedoeling om de eigen kracht van inwoners verder te versterken. De Pinnenhof
willen we daarbij benutten als een centraal (fysiek) ontmoetingspunt. Op 8 juli as. hebben de WWZ-partners een gezamenlijke aftrap in de Pinnenhof.

Planning

Er wordt vaak gevraagd naar de planning van de doorontwikkeling van gemeenschapshuis de Pinnenhof naar MFA de Pinnenhof. Deze vraag is niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Veel hangt af van het werk en het tempo van de werkgroepen. De bedoeling is dat er in 2021 een
Programma van Eisen en een organisatiemodel worden opgeleverd. In 2022 zal het plan voor de verbouwing en de financiering worden gemaakt. Uitvoering en oplevering zijn gepland voor 2023. We maken in de loop van het project, de planning steeds concreter.

Communicatie

Het beheer van de website van de Pinnenhof ligt bij de werkgroep Communicatie. Suggesties ter verbetering zijn van harte welkom bij de contactpersoon van de werkgroep Communicatie; Nanneke Saes via het mailadres n.saesvandenboom@nederweert.nl
De Pinnenhof heeft een nieuwe Facebookpagina. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Volg MFA De Pinnenhof dan op Facebook. Alleen samen kunnen we de Pinnenhof-community laten groeien en bloeien!

Verhalenbundel

Alleen met kennis van het verleden kunnen we bouwen aan de toekomst. Dat is voor het  gemeenschapshuis de Pinnenhof niet anders. Bas Poell zet het verleden op papier aan de hand van korte interviews met bekende en minder bekende personen die een herinnering hebben aan het gemeenschapshuis. Lees het eerste verhaal van Theo Schreinemachers.

Nieuwe aanwinst

Onder het motto ‘tijdens de verbouwing gaat de verkoop door’ maken we potentiële Pinnenhofgebruikers enthousiast voor het gemeenschapshuis. Inmiddels heeft een nieuwe vereniging zich aangemeld om lessen te gaan geven in de Pinnenhof. We heten Nina Bloom Groepslessen (Steps & shape, Yoga) van harte welkom!

Tot zover deze update. Zien we iets over het hoofd? Geef gerust een seintje!

In opdracht van het stichtingsbestuur en de denktank,

Nanneke Saes-Van den Boom