0495 632 033
Lettergrootte: A A A
Contact

Samen bouwen aan een thuis


Pin-update 3 - 27-07-2021

Beste Pinnenhof-betrokkene,

Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen rond gemeenschapshuis de Pinnenhof.
De gebruikers van de Pinnenhof hebben aangegeven zelf voornemens te zijn een nieuwsbrief uit te gaan brengen, bestemd voor alle betrokkenen en geïnteresseerden. Tot die tijd informeert
het stichtingsbestuur en de denktank u via deze update over de voortgang.

Werkgroepen

Inmiddels hebben we vier werkgroepen gevormd om de klus te klaren: Gebouw, Sponsoring & vrijwilligers, Programmering en PR & Communicatie. Op zaterdag 3 juli vond de kick off met de
werkgroepen plaats in de Pinnenhof.

Elke werkgroep is gestart met het opstellen van een plan van aanpak voor de opdracht waar zij voor aan de lat staan. De denktank, waarin naast het bestuur ook een afvaardiging van elke werkgroep zit, zorgt voor de verbinding tussen de ideeën en werkzaamheden van de werkgroepen.

1 Loket Wonen-Welzijn-Zorg

Op donderdag 8 juli was de aftrapbijeenkomst voor de WWZ-partners. Op basis van de inspirerende presentaties van Bureau Optimale Samenwerking en Blauwe zorg/Krachtenbundeling hebben WWZ-partners gesproken
over een bij Nederweert/de Pinnenhof passende vervolgaanpak. Deze zal verder worden besproken tijdens een vervolgbijeenkomst na de zomer. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door een werkgroep van WWZpartners.

Verhalenbundel

Bas Poell zet het verleden op papier aan de hand van maandelijkse interviews met bekende en minder bekende personen die een herinnering hebben aan het gemeenschapshuis. Inmiddels is ook het verhaal van Mientje Wullems-Knapen (77) gepubliceerd, die samen met haar man Jantje bijna 25 jaar De Pinnenhof uitbaatte. 


In de maand augustus bieden we Alfons Bruekers een gastpodium in de verhalenserie aan.

Vakantie 

In verband met vakantie is gemeenschapshuis de Pinnenhof gesloten van13 augustus tm 31 augustus. Daarna bent u weer van harte welkom!

Tot zover deze update. Zien we iets over het hoofd? Geef gerust een seintje!

In opdracht van het stichtingsbestuur en de denktank,
Nanneke Saes-Van den Boom