0495 632 033
Lettergrootte: A A A
Contact

Beste Pinnenhof-betrokkene,

Zoals u bekend is besloot het college van Burgemeester en Wethouders op dinsdag 23 maart om een interventie te plegen bij gemeenschapshuis de Pinnenhof. De Pinnenhof werd ‘overgenomen’ van het toenmalige bestuur en vanaf die datum vormen een aantal medewerkers van de gemeente het stichtingsbestuur.

Wij houden u graag op de hoogte van de verdere ontwikkelingen rond gemeenschapshuis de Pinnenhof. De gebruikers van de Pinnenhof hebben aangegeven zelf voornemens te zijn een nieuwsbrief uit te gaan brengen, bestemd voor alle betrokkenen en geïnteresseerden. Tot die tijd informeert het nieuw geformeerde stichtingsbestuur u via deze update over de voortgang.

Pers & communicatie

De gemeente nodigde, sinds de voorgenomen overname, de pers een aantal keren uit voor een persgesprek. Deze proactieve persbenadering wordt gebruikt om besluiten tijdig en adequaat te delen en het vervolgproces te schetsen.

Partnerbijeenkomsten

In het kader van een doorontwikkeling naar een multifunctionele accommodatie vond op donderdag 11 maart de eerste bijeenkomst plaats met de Pinnenhof-gebruikers. Tijdens de bijeenkomst werd het proces besproken, stelde het nieuwe stichtingsbestuur zich voor en werd er van gedachten gewisseld over het vervolgtraject.

Een organiserend comité, bestaande uit Pinnenhof-gebruikers bereidde, samen met het stichtingsbestuur de tweede partnerbijeenkomst voor. Deze vond plaats op donderdag 22 april. De bijeenkomst startte met het afscheid van de oud bestuursleden van de Pinnenhof, Ton Rijken en Tjeu Lempens. Daarna gingen de aanwezigen aan de slag met het vormgeven van een organisatiemodel en het formuleren van een visie én missie voor de Pinnenhof.

Zowel het stichtingsbestuur als het organiserend comité kijken terug op twee geslaagde partnerbijeenkomsten. U treft de verslaglegging van de tweede bijeenkomst aan als bijlage.

Werkgroepen

Bij het schetsen van een organisatiemodel werd gesproken over het vormen van de werkgroepen Gebouw, Programmering, Sponsoring en PR & Communicatie. Deze werkgroepen moeten nog
geformeerd worden. Hierbij willen we nogmaals aangeven dat de leden van de werkgroepen niet per sé uit bestuursleden van de verenigingen hoeven te bestaan maar vooral uit leden met een
bruikbare expertise en ervaring, passend bij een specifieke werkgroep. 

Op korte termijn ontvangt u een mail van een vertegenwoordiger van uw vereniging waarmee uw interesse om deel te nemen aan een werkgroep wordt gepeild. We hopen de komende maand de
werkgroepen in te vullen en koersen op bijeenkomst met de werkgroepen in juni. Tijdig ontvangt u nadere berichtgeving over het vervolg met, indien mogelijk, ook een concept-planning.

Nieuwe aanwinst

We koesteren de huidige Pinnenhof-gebruikers en streven vanzelfsprekend ook naar nieuwe aanwas. Inmiddels hebben zich twee jeugdige sportverenigingen gemeld als nieuwe gebruikers van
de Pinnenhof; Judoschool Nederweert en Boxing Nederweert. We heten beide verenigingen van harte welkom!

Tot zover deze update. Zien we iets over het hoofd? Geef gerust een seintje.

In opdracht van het stichtingsbestuur en organiserend comité,
Nanneke Saes-Van den Boom