0495 632 033
Lettergrootte: A A A
Contact

Samen bouwen aan een thuis


Pin-update 7 - 23-3-2022

Beste Pinnenhof-betrokkene,

Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen rond gemeenschapshuis De Pinnenhof. Het Stichtingsbestuur en de denktank informeren u via deze update over de voortgang. Ondanks de lockdown hebben we stappen gezet en zijn vorige week de eerste schetsen van nieuwe MFA gepresenteerd.

Voortgang sporen

We zetten stappen voorwaarts, zowel wat betreft onze bouwkundige opgave als de nieuwe samenwerkingsvorm waarbij MFA de Pinnenhof wordt gerund door en voor verenigingen.

Tijdens een openbare digitale bijeenkomst eind januari en een inloopavond begin februari zijn vier mogelijke scenario's gepresenteerd ter gedachtevorming en om concrete feedback op te halen (zie vorige nieuwsbrief). Verenigingen en maatschappelijke partners hebben inhoudelijk op de scenario's gereageerd. Met die opbrengst is de architect teruggegaan naar de tekentafel.
Naar verwachting worden in april een of twee verder uitgewerkte scenario's gepresenteerd om uiteindelijk toe te werken naar een definitief ontwerp. In de tussentijd rekenen we aan de exploitatie, kosten en bezetting.

Op 29 maart spreekt de denktank over hoe de samenwerkingsvorm eruit komt te zien. Zaken als inspraak, aansprakelijkheid, tijdsinvestering, rol van maatschappelijke partners, invloed op financiële revenuen in relatie tot het vrijwilligersbeleid worden verder uitgewerkt. Voornoemde actiepunten verwachten we in de zomer van 2022 op te leveren.

Terugblik inspiratiebezoek

Op zaterdag 12 maart bracht een gezelschap van Pinnenhofgebruikers een bezoek aan MFA 't Gasthoes in Horst a/d Maas en MFA Oelbroeck in St. Anthonis. Beide MFA's zijn door en voor verenigingen gerealiseerd. En het was dan ook zeer waardevol om te zien en horen hoe deze twee MFA's tot stand zijn gekomen en worden gerund. We spraken onder meer over zaken als de openstelling van het gebouw, de locatie van de huiskamer en de bibliotheek, het delen van gebruiksruimten, hoe maatschappelijke partners in het geheel passen en het vormen van commissies en een bestuur uit verenigingsleden. We nemen de opgedane kennis mee in ons vervolgtraject.

Opbrengst Ynnovate-sessie

Opbrengst Ynnovate-sessie De werkgroep Communicatie & PR van de Pinnenhof maakt zichtbaar aan de buitenwereld wat er achter de Pinnenhof-schermen gebeurt.
Hiervoor organiseerde de werkgroep op 21 maart een Ynnovatesessie om communicatie-ideeën op te halen bij verenigingen. Er is een mooie en gevarieerde opbrengst en de meest kansrijke ideeen worden de komende tijd uitgewerkt.

Bestuurswissel

Via verschillende kanalen zijn jullie geïnformeerd over het naderende vertrek van bestuurslid Theo Meulen. Hij gaat met pensioen en stapt daarmee op 21 april uit het bestuur van de Pinnenhof. Op 21 maart is Petra Philips toegetreden tot het tijdelijke bestuur. Met de opvolging door Petra zijn de door Theo verrichte inspanningen goed geborgd. Binnenkort is er volop gelegenheid om met Petra kennis te maken.

Verhalenbundel

Jan Wijen, Pinnenhofgebruiker van het eerste uur, neemt na 13 jaar afscheid als voorzitter van zijn geliefde KBO St. Lambertus. Het gemeenschapshuis is al 54 jaar de vaste thuisbasis en het decor van diverse activiteiten voor ouderen.
Jan spreekt openhartig over zijn naderende afscheid als voorzitter: "Ik ben 76 en gezond van lijf en leden. Dat is een mooi moment om met dankbaarheid terug te kijken."

Tot zover deze update.

In opdracht van het stichtingsbestuur en de denktank,
De werkgroep Communicatie & PR