0495 632 033
Lettergrootte: A A A
Contact

Samen bouwen aan een thuis


Pin-update 9 - 29-11-2022

Beste Pinnenhof-betrokkene,

Met diverse informatiebijeenkomsten achter de rug en de gemeenteraad die 20 december het raadsvoorstel over MFA De Pinnenhof behandelt, is het een goed moment om de voortgang op diverse terreinen met elkaar te delen.

Raad bijgepraat

De gemeenteraad van Nederweert wordt ondermeer via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen rond de Pinnenhof. Op 13 september is de raad tijdens een openbare informatieavond bijgepraat over het proces, het wensenscenario en de planning voor de rest van dit jaar. Ook stelde Dietmar Schrijnemakers zich voor als aanvullend projectleider Pinnenhof.

Op dinsdag 6 december vindt een 2e informatiebijeenkomst met de raad plaats. Zo bereiden we de raad goed voor op de besluitvorming in december.

Raadsvoorstel in voorbereiding

Op 20 december behandelt de raad het raadsvoorstel over MFA De Pinnenhof. In het voorstel komen zaken aan de orde zoals de verbouw bibliotheek/ nieuwbouw Pinnenhof, het eigendom van het pand, maar ook de investering die nodig is voor de ver-/nieuwbouw en de exploitatie.

Optimalisatie wensenscenario

Alle wensen met betrekking tot het gebouw hebben geleid tot een wensenscenario. Het optimaliseren van het scenario, de vergunningsaanvraag en het maken van een definitief ontwerp is een zorgvuldig proces waar we tot en met het 3e kwartaal van 2023 de tijd voor nemen. Dat proces doorlopen we samen met u.

Nieuw stichtingsbestuur

Het huidige stichtingsbestuur, bestaande uit drie medewerkers van de gemeente, is tijdelijk van aard. Het nieuwe bestuur wordt gevormd door verenigingen en de gemeenschap; een belang dat de denktank, werkgroepen en gemeente met elkaar delen. Daarom werkt de denktank momenteel aan een profiel dat binnenkort wordt gepresenteerd. Het is nu dan ook tijd om binnen de eigen geledingen en daarbuiten alvast na te gaan denken over geschikte kandidaten zodat we 1 april 2023 zicht hebben op een nieuw stichtingsbestuur.

Eventuele voordrachten kunt u kenbaar maken bij: Marlies van Deursen

Bent u er 6 december bij?

Om zich goed voor te kunnen bereiden op het beschikbaar stellen van krediet voor de Pinnenhof, heeft de raad om een 2e informatieavond gevraagd. Deze vindt plaats op 6 december om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom deze bijeenkomst als toehoorder bij te wonen.

Huurtarieven 2023

De nieuwe huurtarieven van de verschillende ruimten, lokalen en zaal per 1 januari 2023 staan op deze website.

Verhalenbundel

In deel 14 staat Nel van Gemert-Stockmans, bijna een eeuw oud en al 38 jaar trouwe bezoekster van De Pinnenhof. Twee avonden in de week eet Nel buitenshuis: bij gasterij De Ontmoeting in St. Joseph én bij het Eetpunt ‘Ontmoeten doet Groeten’ in De Pinnenhof. Op donderdagmiddag legt ze hier een kaartje met haar collegaleden van de KBO. “Ik kom nu al 38 jaar in De Pinnenhof om te Rikken en Jokeren. Het is heerlijk ontspannend."

Tot zover deze update.

In opdracht van het stichtingsbestuur en de denktank,
De werkgroep Communicatie & PR